תמונות - קצינים

Captain Dimitri Agranat

Capt1

בשפ

Capt13

91895603_10216336034102781_8876737802058

capt 20

Captain Menachem Fruchsad

capt 19

capt 18

Chief Engineer Shimeon Uzan

22788646_10212884834889027_98623982595447477_n

שני בן דוד

Chief Mate, Shani Ben David

capt 15

cheng 12

capt 14

ChEn1

Capt12

capt 17 (2)

22366610_10212783828563932_8139490444218352535_n

Capt14

12348136_10207041519289789_6920431831664479630_n

12310499_10207041644892929_7619557222347121732_n

12373224_10207041511849603_5048185217184221008_n

Captain Oded Gol Vardi

ווווחוו

Captain Hillel Yarkoni

דני רדנר

123gh