פרסומים - יומן אל ים 

ימן אל-ים, עיתון לימאי ועובדי אוניות

ימן אל-ים, עיתון לימאי ועובדי אוניות

ימן אל-ים, עיתון לימאי ועובדי אוניות

ימן אל-ים, עיתון לימאי ועובדי אוניות

ימן אל-ים, עיתון לימאי ועובדי אוניות

ימן אל-ים, עיתון לימאי ועובדי אוניות

ימן אל-ים, עיתון לימאי ועובדי אוניות

ימן אל-ים, עיתון לימאי ועובדי אוניות

ימן אל-ים, עיתון לימאי ועובדי אוניות

Please reload

לקראת יום העצמאות שבעים שנה למדינה ולכבוד צי הסוחר הישראלי והקשר לתקומת ישראל,חוברות

 יומן אל ים 

החובות יסרקו בהמשך