תמונות עם דגל צי הסוחר

 דגל צי הסוחר הישראלי

02 - אנשי הים בעבודה

03 - הסקסטנט