פרסומים - מגזין צים

מגזין צים 98 ספטמבר 2018

ZIM Magazine ZIM 98- The English version

בליגה של הגדולות

צים בשת"פ אסטרטגי בסחר אסיה-ארה"ב

מגזין צים 97 אביב 2018

עצמאות 70 וחברת צים במדור ים רוגע עמוד 44

ZIM Magazine Autumn 2017 (96)

מגזין צים 95 אפריל 2017

מגזין צים 94 אוקטובר 2016

מגזין צים 93 אפריל 2016

מגזין צים 92 Automn 2015

מגזין צים 91 אפריל 2015

מגזין צים 90 ספטמבר 2014

מגזין צים 80 ספטמבר 2009

להורדה לחץ על קישור התמונה

מגזין צים 56 אוקטובר 1997

מחוויותיו של איש צוות באנייה חדשה

  כתב: שמעון אוזן

Please reload

תורן - דפים לבית צים

 העצמאות שבעים שנה למדינה ולכבוד צי הסוחר הישראלי והקשר לתקומת ישראל, חוברות  מגזין "צים" שירותי ספנות משולבים