הסקסטנט מייצג ומסמל את יכולתו של האדם לנווט בלב ים

הסקסטנט בצי הסוחר