הסקסטנט מייצג ומסמל את יכולתו של האדם לנווט בלב ים

הסקסטנט בצי הסוחר

02 - אנשי הים בעבודה

03 - הסקסטנט