תמונות של אנשי צי הסוחר בעבודתם המגוונת באנייה

אנשי צי הסוחר בעבודה

At work 1
press to zoom
At work 2
press to zoom
At work 3
press to zoom
At work 4
press to zoom
At work 5
press to zoom
At work 6
press to zoom
At work 7
press to zoom
At work 8
press to zoom
At work 9
press to zoom
At work 10
press to zoom
At work 11
press to zoom
At work 12
press to zoom
At work 13
press to zoom
At work 14
press to zoom
At work 15
press to zoom
At work 16
press to zoom
At work 17
press to zoom
At work 18
press to zoom
At work 19
press to zoom
At work 20
press to zoom
At work 21
press to zoom
At work 22
press to zoom
At work 23
press to zoom
At work 24
press to zoom
At work 25
press to zoom
At work 26
press to zoom
At work 27
press to zoom
At work 28
press to zoom
At work 29
press to zoom
At work 30
press to zoom
1/2

02 - אנשי הים בעבודה