תמונות של אנשי צי הסוחר בעבודתם המגוונת באנייה

אנשי צי הסוחר בעבודה

1/2

02 - אנשי הים בעבודה