פרסומים - קצין הים הישראלי

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין היה הישראלי 15 יוני 1981

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 12 מרץ 1980

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 17 יוני 1982

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 33 נובמבר 1991

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 31 מאי 1990

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 18 דצמבר 1982

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 30 יולי 1989

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 23 דצמבר 1984

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 28 פברואר 1988

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 32 דצמבר 1990

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 21 מרץ 1984

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 22 יולי 1984

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 27 יוני 1987

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 13 אוגוסט 1980

להורדה לחץ על קישור התמונה

Copy Of -Copy Of -Copy Of -Copy Of -Copy Of -קצין הים הישראלי 32 דצמבר 1990

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 24 אוגוסט 1985

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 25 מאי 1986

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 34 בפטמבר 1992

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 29 אוקטובר 1988

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 8 אוגוסט 1975

להורדה לחץ על קישור התמונה

קצין הים הישראלי 26 יולי 1986

להורדה לחץ על קישור התמונה

Please reload

לקראת יום העצמאות שבעים שנה למדינה ולכבוד צי הסוחר הישראלי והקשר לתקומת ישראל, כל חוברות  קצין הים

הישראלי