צי סוחר - אסונות

טביעת אנייה

טביעת אנייה,היא אסון גדול, הסובלים הישירים והעיקרים הם הימאים המפליגים על האנייה, הרבה אנשים סובלים מטביעת אנייה, בעל האנייה, בעלי המטען, חברות ביטוח ועוד. הטביעה מתרחשת כשמתרחש שינוי בצורה של האנייה כתוצאה מפגיעה, תזוזת מטען, שריפה, התפוצצות, או שבירה. כל אלה יכולים ליצור חדירת מים לתוך האנייה ולהפר את יציבותה. המים יכולים גם לחדור דרך פתחים עליונים בסיפונים, כמו מאווררים או מכסי מחסנים, כשגלים גבוהים מתנפצים מעל גובה הסיפון.  האיזון של שקיעת האנייה והציפה הרזרבית שלה מופר והמים שהאנייה דוחקת אינם  מספיקים יותר לשאת את משקלה, גוף האנייה שוקע בסופו של דבר לקרקעית הים. צר, שהציבור מכיר לרוב את הימאי הישראלי רק בהתקשר לתאונות קשות או טביעות.

נושאי כתיבה
  • מסדה
  • השלושה
  • מלכה
  • מצדה
  • שקמה
  • מינרל דמפייר