פרסומים - הימאי הישראלי

הימאי הישראלי 45 ספטמבר 1958

להורדה לחץ על קישור התמונה

הימאי הישראלי 43 אפריל 1958

להורדה לחץ על קישור התמונה

הימאי הישראלי 39 ספטמבר 1957

להורדה לחץ על קישור התמונה

הימאי הישראלי 42 מרץ 1958

להורדה לחץ על קישור התמונה

הימאי הישראל -1 יוני 1984

להורדה לחץ על קישור התמונה

אבטלה בצי הסוחר הישראלי

הימאי הישראלי 1981

להורדה לחץ על קישור התמונה

הימאי הישראלי -  בצל אסון אניית מצדה

הימאי הישראלי -2 ספטמבר 1959

להורדה לחץ על קישור התמונה

חגיגה - גליון  חמישים

הימאי הישראלי 40 נובמבר 1957

להורדה לחץ על קישור התמונה

Please reload

לקראת יום העצמאות שבעים שנה למדינה ולכבוד צי הסוחר הישראלי והקשר לתקומת ישראל, כל חוברות  הימאי הישראלי